Vårmöte och årsmöte 2020

KONFERENSEN INSTÄLLD/UPPSKJUTEN. ÅRSMÖTE SKER DIGITALT MED START KL 13.00. FÖR HANDLINGAR, SE NEDAN.


Välkommen till Cramérsällskapets vårmöte och årsmöte torsdagen den 19 mars i Stockholm!

Mötets tema (baserat på årets Cramérpristagares forskningsområde):

STATISTISKA OCH PROBABILISTISKA METODER INOM FÖRSÄKRING OCH FINANS

Datum: Torsdagen den 19 mars
Plats: Matematiska institutionen, Stockholms universitet, Kräftriket, hus 5, sal 33
Anmälan: gratis, anmälan görs via följande länk.

PROGRAM (föredrag på engelska [talks in English])

9.00-9.30: Mathias Lindholm, Stockholms universitet: Prediction of future mortality
9.40-10.10: Kjersti Aas, Norwegian Computing Centre: Credit scoring using deep learning and how to explain predictions from black-box models

FIKA

10.40-11.10: Salla Franzén, SEB: Some interesting research-related questions in financial services
11.20-11.50: Moritz Schauer, Chalmers: Volatility learning under microstructure noise

11.50-13.00: LUNCH

13.00-13.30: Tobias Rydén, Stockholms universitet och Lynx Asset Management: Aspects of machine learning in asset management
13.40-14.10: Erik Lindström, Lunds universitet: Fourier method for valuation of options
under parameter and state uncertainty

14.20-14.50: Årets Cramérpristagare: Felix Wahl, Stockholms universitet: Micro-level claims reserving in non-life insurance

FIKA


Årsmöte
Start kl. 13.00, sker digitalt.
[Ej giltigt längre: 15.30-16.15: Årsmöte]

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Budget för 2020


Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes