Utlysning av årsmöte i Cramérsällskapet 2017

Cramérsällskapets årsmöte 2017 äger rum fredagen den 24 mars. Årsmötet kommer att hållas i Lund. Närmare information om tid och plats kommer senare. Motioner till årsmötet skall ha inkommit till föreningens ordförande Rebecka Jörnsten (jornsten@chalmers.se), senast onsdagen den 15 februari.

Samma dag som årsmötet planeras en temadag/vårkonferens om Big Data och hur det påverkar forskning och utbildning i statistik och matematisk statistik. Mer information om detta kommer också senare.

The Winter Conference in Statistics 2017 – Registration is now open

The Winter Conference in Statistics 2017 is organised next year by the Department of Mathematics and Mathematical Statistics and the Department of Statistics at Umea University togheter with the Swedish Statistical Society (Svenska statistikfrämjandet).

The title of the 46th Winter conference in Statistics is Statistical analyses of big and high dimensional data – approached by Generalized Additive Models and Functional Data Analysis. Invited speakers are Simon Wood (University of Bristol) and Jane-Ling Wang (University of California, Davis).

The conference will take place in Åre, 12-16 March, 2017.

For registration and more information about the conference visit the webpage:

http://www.math.umu.se/english/winter-conference-2017/

Joseph Nzabanita

Cramérpriset 2016 till Joseph Nzabanita

2016 års Cramérpris har tilldelats Joseph Nzabanita som disputerade i matematisk statistik vid Linköpings universitet inom det bilaterala SIDA-finansierade programmet ”The UR-Sweden Programme for Research, Higher Education and Institutional Advancement” i Rwanda.

Motivering:

Nya styrelsen för Cramérsällskapet

Den 15 mars hölls Cramérsällskapets årsmöte och följande styrelse valdes:

Ordförande: Rebecka Jörnsten (Chalmérs) Nyval
Sekreterare: Tobias Arvemo (Högskolan Väst) Nyval
Kassör: Tatjana von Rosen (Statistik, Stockholms universitet) Omval
Ledamot: Maria Karlsson (Statistik, Umeå universitet) Nyval
Ledamot: Rolf Larsson (Mat.stat, Uppsala universitet) Nyval
Ledamot: Johan Lindström (Mat.stat., Lunds universitet) Omval
Ledamot: Tatjana Pavlenko (Mat.stat, KTH) Omval
Representant i Svenska Statistikfrämjandets styrelse: vakant

Till revisorer för verksamhetsåret 2016 valdes:

Pierre Carbonnier (Statistik, Lunds universitet) Omval
Hans Nyquist (Statistik, Stockholms universitet) Nyval
Anders Björkström (Mat.stat., Stockholms universitet) (suppleant) Omval

Årmöte den 15 mars 2016 i Stockholm

Härmed utlyses Cramérsällskapets årsmöte tisdag den 15 mars 2016 på Klara konferens i Stockholm.

Motioner till årsmötet skall skickas senast den 15 februari till föreningens sekreterare, Maria Karlsson (maria.karlsson@umu.se)

Samma dag som årsmötet anordnas en vårkonferens då bl.a. Cramérspriset delas ut och pristagaren håller en presentation om sin doktorsavhandling. Anmälan görs senast 26 februari till Cramérsällskapets sekreterare, Maria Karlsson (maria.karlsson@umu.se).
__________________________________________________________
Program (preliminärt)

Tid: 9.00 – 12.00, 15 mars 2016
Plats: Klara Konferens, Vattugatan 6 , Stockholm. (karta)

09.00-09.15 Inledning, Maria Karlsson
09.15-10.00 Att använda ”flipped classroom” i statistikundervisning, Inger Persson, Uppsala universitet
10.00-10.30 Fika (kaffe/te och macka)
10.30-11.15 Utdelning av Cramérpriset och föredrag av pristagaren.
11.15-12.00 Cramérsällskapets årsmötesförhandlingar
__________________________________________________________

Dagen innan mötet, d.v.s. 14 mars, har Svenska Statistikfrämjandet sitt årsmöte och vårkonferens och den kvällen bjuder Svenska Statistikfrämjandet sina medlemmar på middag, anmälan till denna middag sker separat och information om detta kommer på Svenska Statistikfrämjandets hemsida.

Varmt välkomna!

Nominera till Cramérpriset 2016

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 7 februari 2015 till 8 februari 2016.

En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet. Ett mått är om, och i så fall i vilka tidskrifter, avhandlingens artiklar blivit accepterade för publikation. Förutom detta kan även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.

Cramérsällskapets styrelse samlar först in nomineringar. Vem som helst kan skicka in nomineringar, även om det naturligaste är detta görs av avdelningsföreståndare/prefekt vid kandidatens institution i samråd med handledare. I nomineringen kan, men måste inte, ingå utlåtande av opponenten och/eller någon medlem av betygskommittén. Även utlåtande skrivet av annan person, t.ex. den nominerades nuvarande chef, kan ingå. Referenspersoner kan också anges. För att bidra till en hållbar miljöutveckling accepterar Cramérsällskapet endast nomineringar (d.v.s. avhandlingen samt en motivering) i elektronisk form.

Efter att nomineringarna kommit in tillsätts en oberoende grupp av sakkunniga av styrelsen (Styrelsemedlemmar kan ingå om inte jäv föreligger). Denna grupp har till uppgift att till styrelsen lämna in en rangordning med motivering. Därefter fattar styrelsen beslut om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 15 mars 2016.

Pristagaren belönas med ett diplom samt 5000 kr.

Välkommen med din nominering senast den 8 februari 2016.

E-posta ditt förslag till Cramérsällskapets sekreterare med adress maria.karlsson@umu.se

Välbesökt höstmöte

Fredagen den 4 december anordnades ett höstmöte med ”Att undervisa i statistik/matematisk statistik” som tema på KTH i Stockholm med ca 30 deltagare.

Trots den regniga och blåsiga promenaden till restaurangen under lunchen så blev det ett mycket lyckat möte där vi fick lyssna på intressanta föredrag av professor Olle Häggström från Chalmers, professor Timo Koski från KTH samt Maria Karlsson, Umeå universitet och Cramérsällskapets styrelse. Under eftermiddagen gavs också möjlighet till erfarenhetsutbyte i form av smågruppsdiskussioner om hur man kan eller bör undervisa i kommunikation i statistikkurser.

På begäran kommer här de tre föredragshållarnas presentationsbilder:

Är det OK för en statistiker att medverka i utveckling av domedagsvapen?

Populärvetenskaplig sammanfattning i studentuppsatser: ett sätt att (del-) examinera nationellt examensmål nr 4 [Pecha Kucha-presentation, dvs en presentation med 20 bilder som ska visas i 20 sekunder vardera]

Att undervisa i matematisk statistik

Höstmöte: Att undervisa i statistik/matematisk statistik

Cramérsällskapet anordnar ett höstmöte kl 10-15 den 4 december 2015 kl på KTH i sal D2, som ligger på våning 3 i huvudbyggnaden (Karta).

Temat för höstmötet är Att undervisa i statistik/matematisk statistik och mötet kommer att bjuda på tre föredrag samt diskussioner kring mötets tema, bl.a. om undervisning i etik och kommunikation m.m. Inbjudna talare är Olle Häggström, Maria Karlsson samt Timo Koski.

Lunch sker på egen hand (dvs på egen bekostnad), men det finns platser bokade på restaurang Jakthornet så att de som vill kan gå och äta tillsammans.

Programmet för Cramersällskapets höstmöte 2015.

Anmälan till mötet sker via e-post till Cramérsällskapets sekreterare (maria.karlsson@umu.se) senast den 25 november.

ECAS-kurs: Statistical Analysis of Network Data

European Courses in Advanced Statistics (ECAS) ordnar vartannat år en kurs för doktorander och forskare i Statistik. Bland kursdeltagarna brukar också finnas många forskare från andra ämnesområden. Detta gör att man under kurserna både kan lyssna till intressanta föreläsningar och ha möjlighet att knyta intressanta och värdefulla kontakter. I år ordnas en kurs med rubriken ”Statistical Analysis of Network Data” i Herrsching, Tyskland, den 28 september – 2 oktober.

För information och anmälan, se länken http://www.statistik.lmu.de/ecas/

Listan med lic- och doktorsavhandlingar uppdaterad

Sidan där vi listar licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar i statistik eller matematisk statistik är uppdaterad. Hittills i år har, som vi fått kännedom om, tre personer disputerat och en person lagt fram en licentiatavhandling. Vi upptäckte också att vi glömt Jan Lennartssons doktorsavhandling från oktober i fjol i listan, men nu finns den också med. Saknar ni ytterligare avhandlingar så är vi tacksamma om ni meddelar oss.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes