Höstmöte: Ny statistik – ny undervisning?

Välkommen till Cramérsällskapets höstmöte om undervisning i de nya delarna av (matematisk) statistikämnet: machine learning, data science, …

Mötet vänder sig främst till lärare och doktorander vid svenska högskolor men är öppet även för andra deltagare.

När: 30 september – 1 oktober 2019: måndag till tisdag, lunch till lunch

Var: SLU/Uppsala (exakt lokal meddelas senare)

Hemsida: Höstmöte: Ny statistik – ny undervisning?

Tomas Cramér avliden

I slutet av maj gick Tomas Cramér, son till Harald Cramér, bort. Vid vårkonferensen 2010 höll han ett föredrag om sin far, och skriften ”Harald Cramér och traditionen” delades ut.

Måns Magnusson tilldelas Cramérpriset 2019

Måns Magnusson tilldelas Cramérpriset 2019. Måns disputerade den 5 juni 2018 vid Linköpings universitet. Titeln på Måns doktorsavhandling är Scalable and Efficient Probabilistic Topic Model Inference for Textual Data.

Henrike Häbel tilldelas Cramérpriset 2018

Henrike Häbel disputerade den 9 juni 2017 med avhandlingen ”From experiments with images
to 3D models” vid institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs
universitet.

Henrike är för närvarande postdoc vid Naturresursinstitutet i Finland i ett projekt som handlar
om spatial modellering av skog genom att använda märkta punktprocesser samt spatiotemporal
modellering av tillväxten av träd.

Den 23 mars kommer Henrike presentera sin forskning i ett seminarium inför Cramérsällskapets årsmöte i Örebro.

Handlingar till årsmötet

Verksamhetberättelse2018Cramer

Årsmöte Cramérsällskapet 2018 23/3 Örebro

I år anordnas Cramérsällskapets årmöte i Örebro fredagen den 23 mars 11.15-12.00. 

 

Samma dag som årsmötet anordnas en kort vårkonferens. Temat kommer att vara en diskussion om hur statistikämnets framtid ser ut i en data science värld med avseende på forskningsinriktningar, anslagsmöjligheter och undervisning.

Diskutanter inkluderar bl.a. Johan Jonasson som kommer att prata om data science programmet på Chalmers och Rolf Larsson som kommer att berätta hur Uppsala planerar sitt program. Öppen diskussion om anslagsmöjligheter följer, exempelvis Wallenbergs AI satsning, tvärvetenskaplig satsning från VR, m.m.

Under vårkonferensen kommer också Cramérspriset delas ut och pristagaren håller en presentation om sin doktorsavhandling.
_______________________________________________
Tentativt Program
Tid: 9.00 – 12.00, 23 mars 2018
Plats: Örebro Universitet
09.00-09.15 Inledning, Rolf Larsson
09.15-10.00 Data Science: an opportunity for statistics if we make it so
10.00-10.30 Fika (kaffe/te och macka)
10.30-11.15 Utdelning av Cramérpriset och föredrag av pristagaren.
11.15-12.00 Cramérsällskapets årsmötesförhandlingar
_______________________________________________

Nominera till Cramérpriset 2018 senast 8/2

Cramérpriset utdelas årligen till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik. För att komma i fråga för årets pris skall avhandlingen med framgång offentligt försvarats under nomineringsperioden från 7 februari 2017 till 8 februari 2018.
En avgörande faktor är avhandlingens vetenskapliga kvalitet. Ett mått är om, och i så fall i vilka tidskrifter, avhandlingens artiklar blivit accepterade för publikation. Förutom detta kan även andra aspekter vägas in, såsom pedagogisk skicklighet och personliga egenskaper. Ett mått på den pedagogiska skickligheten kan vara hur väl avhandlingens inledning är skriven.

Cramérsällskapets styrelse samlar först in nomineringar. Vem som helst kan skicka in nomineringar, även om det naturligaste är detta görs av avdelningsföreståndare/prefekt vid kandidatens institution i samråd med handledare. I nomineringen kan, men måste inte, ingå utlåtande av opponenten och/eller någon medlem av betygskommittén. Även utlåtande skrivet av annan person, t.ex. den nominerades nuvarande chef, kan ingå. Referenspersoner kan också anges. För att bidra till en hållbar miljöutveckling accepterar Cramérsällskapet endast nomineringar (d.v.s. avhandlingen samt en motivering) i elektronisk form.

Efter att nomineringarna kommit in tillsätts en oberoende grupp av sakkunniga av styrelsen (Styrelsemedlemmar kan ingå om inte jäv föreligger). Denna grupp har till uppgift att till styrelsen lämna in en rangordning med motivering. Därefter fattar styrelsen beslut om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 22-23 mars 2018.

Pristagaren belönas med ett diplom samt 5000 kr.

Välkommen med din nominering senast den 8 februari 2018.

E-posta ditt förslag till Cramérsällskapets ordförande med adress jornsten@chalmers.se

Cramérpriset 2017 till Jens Malmros

Cramérpriset 2017 har tilldelas Jens Malmros som disputerade i matematisk statistik i juni 2016 med avhandlingen Studies in respondent-driven sampling: Directed networks, epidemics, and random walks vid Stockholms universitet. Jens Malmros jobbar nu på SCB.

Kallelse till årsmöte den 24 mars 2017 i Lund

Medlemmarna i Cramérsällskapet kallas härmed till ordinarie årsmöte den 24 mars 2017. Mötet äger rum 11.15-12.00 Matematikcentrums lokaler i Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund.

Samma dag som årsmötet anordnas en vårkonferens. Inbjuden talare är Patrik Rydén, Umeå universitet är inbjuden talare. Patrik Rydén kommer att tala om Big Data – utmaningar och möjligheter. Under vårkonferensen kommer också Cramérspriset delas ut och pristagaren håller en presentation om sin doktorsavhandling.
_______________________________________________
Program
Tid: 9.00 – 12.00, 24 mars 2016
Plats: Matematikcentrums lokaler i Matematikhuset, Sölvegatan 18, Lund.
09.00-09.15 Inledning, Rebecka Jörnsten
09.15-10.00 Patrik Rydén: ”Big Data – utmaningar och möjligheter”
10.00-10.30 Fika (kaffe/te och macka)
10.30-11.15 Utdelning av Cramérpriset och föredrag av pristagaren.
11.15-12.00 Cramérsällskapets årsmötesförhandlingar
_______________________________________________

Registration for the Winter Conference in Statistics 2017 in Åre closes January 31

The Winter Conference in Statistics in Åre, 12-16 March, 2017, with topic Statistical analyses of big and high dimensional data – approached by Generalized Additive Models and Functional Data Analysis is open for registration. Registration closes on January 31.

The two main speakers at the conference, Jane-Ling Wang (University of California, Davis) and Simon Wood (University of Bristol), will give four-six hours of lectures each. The speakers will provide a comprehensive introduction to the subject together with highlights of recent advances in the research area. Therefore the conference is directed both to the experts in the area as well as scientists willing to learn new methodology.

Note! The previously scheduled third speaker, Ana-Maria Staicu, had to cancel her attendance to the conference, and we will therefore have two main speakers.

For more details about the conference and registration, see: http://www.math.umu.se/english/winter-conference-2017/

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes