Autumn meeting: November 19-20

Welcome to join the autumn meeting on PhD education in (mathematical) statistics! This will be an online meeting. For further details, see the webpage.


Save the date: Autumn meeting, November 19-20

We plan for an autumn meeting in Lund, November 19-20, possibly with options to join online. The theme will be PhD education in (mathematical) statistics, and the target audience is academic teachers as well as PhD students.

More detailed information will follow in newsletters from the board of Cramér Society.

Genomfört: Stochastic and statistical methods in insurance and finance

Den 15 september ägde konferensen Stochastic and statistical methods in insurance and finance rum via Zoom, cirka 35 deltagare. Arrangemanget var uppskattat, och flera av presentationsfilerna finns nu tillgängliga i pdf-format via konferensens sida.

Stochastic and statistical methods in insurance and finance

Den konferens, Stochastic and statistical methods in insurance and finance, som planerats att äga rum i samband med årsmötet, kommer att äga rum den 15 september kl 13.00-17.00 via Zoom.

Finn ytterligare detaljer kring konferensen via följande länk.

Vårmötet skjuts upp. Årsmötet sker på digital väg.

Vårmötet med konferensen Statistiska och probabilistiska metoder inom försäkring och finans skjuts på framtiden. Årsmötet sker digitalt torsdagen den 19 mars, start kl. 13.00. Kontaktombud vid institutioner och avdelningar har nåtts av denna uppdaterade information.

För handlingar till årsmötet, se följande länk

Vårmöte och årsmöte 2020

Välkommen till Cramérsällskapets vårmöte och årsmöte torsdagen den 19 mars i Stockholm!
Mötets tema (baserat på Felix Wahls, årets Cramérpristagare, forskningsområde):
STATISTISKA OCH PROBABILISTISKA METODER INOM FÖRSÄKRING OCH FINANS.

För detaljer kring programmet, rutiner kring anmälan etc, se följande länk

Cramérpriset till Felix Wahl

Cramérsällskapets styrelse har enhälligt beslutat att, i hård konkurrens bland 6 starka nomineringar, tilldela Felix Wahl, Matematisk statistik vid Stockholms universitet, Cramérpriset för bästa doktorsavhandling med statistiskt/probabilistiskt innehåll 2019. Motiveringen lyder:

Felix Wahl har i sin välskrivna avhandling visat prov på förmåga att såväl utveckla avancerade statistiska metoder som att applicera dem på konkreta frågeställningar inom försäkringsrörelser.

Tom Britton, Cramérsällskapets ordförande

Nominera till Cramérpriset!

Cramérpriset utdelas årligen för bästa doktorsavhandling till en person som disputerat i statistik/matematisk statistik under kalenderåret. Den huvudsakliga bedömningsgrunden är avhandlingens kvalitet, men pedagogisk skicklighet (t ex manifesterad i avhandlingens kappa) och andra personliga egenskaper kan också väga in.

Motiveringstexten bör innehålla information om avhandlingens innehåll, graden av självständighet, kvalitet och kreativitet. Vilka publikationer avhandlingen lett till, om kandidaten blivit klar på eller före utsatt tid, och eventuella andra intressanta omständigheter. En länk till avhandlingen,
eller pdf-version, skall även skickas in.

Cramérsällskapets styrelse beslutar om pristagare. Pristagaren förväntas presentera sin avhandling vid Cramérsällskapets årsmöte den 20 mars 2020.

Tack vare en donation har prissumman höjts till tiotusen kronor. Vi uppmanar till nomineringar till detta pris. Sista datum för nominering är den 15 januari 2020.
Skicka nominering till Cramérsällskapets sekreterare, Jesper Rydén: jesper.ryden@slu.se

Höstmötet genomfört

Den 30 september – 1 oktober ägde höstmötet rum i Uppsala. Mötet samlade 38 deltagare med representanter från 12 svenska lärosäten och 14 institutioner. På följande länk finns program och lista med anmälda deltagare samt en fil med flertalet presentationsfiler som förekom:
Höstmötet 2019

First Nordic Biomathematics Days, Helsingfors

Konferens i Helsingfors, 22-23 oktober 2019:
First Nordic Biomathematics Days

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes