Nya styrelsen för Cramérsällskapet

Den 15 mars hölls Cramérsällskapets årsmöte och följande styrelse valdes:

Ordförande: Rebecka Jörnsten (Chalmérs) Nyval
Sekreterare: Tobias Arvemo (Högskolan Väst) Nyval
Kassör: Tatjana von Rosen (Statistik, Stockholms universitet) Omval
Ledamot: Maria Karlsson (Statistik, Umeå universitet) Nyval
Ledamot: Rolf Larsson (Mat.stat, Uppsala universitet) Nyval
Ledamot: Johan Lindström (Mat.stat., Lunds universitet) Omval
Ledamot: Tatjana Pavlenko (Mat.stat, KTH) Omval
Representant i Svenska Statistikfrämjandets styrelse: vakant

Till revisorer för verksamhetsåret 2016 valdes:

Pierre Carbonnier (Statistik, Lunds universitet) Omval
Hans Nyquist (Statistik, Stockholms universitet) Nyval
Anders Björkström (Mat.stat., Stockholms universitet) (suppleant) Omval

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes