Konferenser

November 2020: Autumn meeting on PhD education

Autumn meeting on PhD education, November 19-20 (online meeting). See the homepage of the meeting for details, including presentation files.


September 2020: Stochastic and statistical methods in insurance and finance

Online meeting, September 15. See the homepage of the meeting for detailed information.


Höstmöte 2019: Ny statistik – ny undervisning?

Den 30 september – 1 oktober ägde höstmötet rum i Uppsala, campus Ultuna vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Höstmöte: program och deltagarlista

Presentationer (29 MB)


Vårkonferens 2016

Vårkonferensen arrangerades i samband med årsmötet den 15 mars 2016 på Klara konferens i Stockholm. Inger Persson från Uppsala universitet höll ett föredrag om att använda sig det pedagogiska konceptet som kallas ”flipped classroom”. Bilder från Ingers presentation finner ni här. Inger visade också en film om ”flipped classroom” och demonstrerade programvaran som hon använt sig av (de delarna av presentationen finns ej med i bilderna men till programvaran finns en länk). Cramérpriset 2016 delades ut till Joseph Nzabanita, som också höll ett föredrag.

Program

Tid: 9.00 – 12.00, 15 mars 2016
Plats: Klara Konferens, Vattugatan 6 , Stockholm.

09.00-09.15 Inledning, Maria Karlsson
09.15-10.00 Att använda ”flipped classroom” i statistikundervisning, Inger Persson, Uppsala universitet
10.00-10.30 Fika (kaffe/te och macka)
10.30-11.15 Utdelning av Cramérpriset och föredrag av pristagaren.
11.15-12.00 Cramérsällskapets årsmötesförhandlingar


Höstmöte 2015: Att undervisa i statistik/matematisk statistik


Fredagen den 4 december anordnades ett höstmöte med ”Att undervisa i statistik/matematisk statistik” som tema på KTH i Stockholm med ca 30 deltagare. Inbjudna talare var professor Olle Häggström från Chalmers, professor Timo Koski från KTH samt Maria Karlsson, Umeå universitet och Cramérsällskapets styrelse. Under eftermiddagen gavs också möjlighet till erfarenhetsutbyte i form av smågruppsdiskussioner om hur man kan eller bör undervisa i kommunikation i statistikkurser.

På begäran kommer här de tre föredragshållarnas presentationsbilder:

Är det OK för en statistiker att medverka i utveckling av domedagsvapen?

Populärvetenskaplig sammanfattning i studentuppsatser: ett sätt att (del-) examinera nationellt examensmål nr 4 [Pecha Kucha-presentation, dvs en presentation med 20 bilder som ska visas i 20 sekunder vardera]

Att undervisa i matematisk statistik


Vårkonferens 2015: Att mäta kunskap

Vårkonferensen arrangerades i samband med årsmötet den 17 mars 2014 vid Karolinska institutet, Stockholm. Marie Wiberg och Sture Holm höll var sitt föredrag inom konferensens tema och Cramérpriset 2015 delades ut till Måns Thulin, som också höll ett föredrag.

Programmet för konferensen finner ni här.


Vårkonferens 2014

Vårkonferensen arrangerades i samband med årsmötet den 20 mars 2014 vid Stockholms universitet.

Förmiddagen arrangerades i samarbete med Föreningen industriell statistik och behandlade arbetsmarknadens krav och förväntningar på statistikutbildningen nu och i framtiden. Programmet för förmiddagen hittar ni här.

Eftermiddagen bjöd på föredraget ”Digitala resurser – hjälpmedel att förbättra studenternas lärande?” av Lena Zetterqvist samt utdelning av Cramérspriset 2014 till Feng Li. Programmet för eftermiddagen finner ni här.


Höstkonferens 2013: Diskussion kring HSV/UKÄs utvärderingar av statistik och matematisk statistik

Höstkonferensen arrangerades den 13 november som ett webbmöte med anledning av de av HSV/UKÄ utförda granskningarna av statistik och matematisk statistik som presenterades tidigare i år. 19 personer deltog i mötet.

Inledningsvis berättade de båda ordförandena i granskningsgrupperna Georg Lindgren (matematisk statistik) och Daniel Thorburn (statistik) om hur granskningarna har gått till. Därefter fick övriga mötesdeltagare chansen att ställa frågor om olika aspekter av utvärderingarna samt diskutera hur utvärderingarna kommer att påverka ämnena i framtiden.

På bilden syns delar av Georgs presentation, där han blickar framåt och konstaterar att det ligger i alla universitets intresse att ha en stabil statistikerutbildning. Han ser också samarbeten mellan fakulteter, både mellan ämnena matematisk statistik och statistik samt mellan dessa och olika empiriska vetenskaper, som något oerhört värdefullt som universiteten borde uppmuntra och underlätta.


Vårkonferens 2013: Registerforskning och Big Data

Arrangerades den 21 mars på Ekonomikum, Uppsala

Program
13.00-13.30 Ghazi Shukur, ”Inledning”
13.30-14.15 Xavier de Luna, ”Register based research: What are the challenges for the statistical science?”
14.15-15.00 Oleg Sysoev, ”Incorporating monotonicity into data mining methods”
15.00-15.30 Fika
15.30-16.30 Cramérpriset, utdelande och föredrag


Höstkonferens 2012: HSV:s utvärdering av statistik och matematisk statistik

Webbmöte

Program
Mötet varade två timmar. Efter första timmen deltog också Daniel Thorburn (ordf. HSVs beredningsgrupp i statistik). Lars Rönnegård var diskussionsledare.

Vi diskuterade vilken betydelse självvärderingen kommer att ha i granskningsprocessen och vad man bör ta med i den; ska man komplettera utifrån vad man tror fattas i uppsatserna eller ska man koncentrera sig på att ge en helhetsbild gentemot HSVs mål? Vi diskuterade också hur man lyfter fram ”etiska och samhälleliga aspekter” i självvärderingen. Här kan man utgå ifrån de kurser som ges på programmen där dessa aspekter tas upp. En annan intressant idé var att lyfta fram betydelsen för samhället av att ha bra statistiker med god metodkunskap, och att detta är en viktig ”etisk och samhällelig aspekt” i sig.


Vårkonferens 2012: Extremvärdes- och jordbruksstatistik

Arrangerades den 22 mars på SLU, Alnarp

Program
13.15-13.30 Rolf Larsson, ”Inledning”
13.30-14.00 Georg Lindgren, ”Gränsvärden: Om hur extremvärdesteori utvecklats till en metod att sätta gränser”
14.00-14.30 David Bolin, ”Nivåkurvor: Var är risken för överskridande störst?”
14.30-15.00 Björn Holmquist, ”Jordbruksutveckling i Afrika”
15.00-15.30 Fika
15.30-16.30 Cramérpriset, utdelande och föredrag


Höstkonferens 2011: Datorer i undervisningen

Arrangerades den 27 oktober på Statistiska institutionen, Uppsala

Program
14.00-14.30 Eva Pärt-Enander, ”Introduktion till learning lab”
14.30-15.00 Jesper Rydén,  ”Den interaktiva skrivtavlan”
15.00-15.30 Fika med möjlighet till egen övning i salen
15.30-16.00 Lars Forsberg, ”Filmning av studentpresentationer”
16.00-16.30 Roger Pettersson och Peter Aspengren, ”Kommunikation och media i undervisningen”
16.30 Ev. fortsatt egen övning, avslutning.

Kväll Gemensam middag på restaurang

 —


Vårkonferens 2011: Forskarutbildningar i statistik och matematisk statistik

Arrangerades den 23 mars 2011 på Örebro Universitet.

Program
10.30-12.30 Diskussion om forskarutbildningarna i statistik och matematisk statistik. Inledning av Tom Britton, Anders Grimvall och Rolf Larsson.
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Cramérpriset, utdelande och föredrag.


Höstkonferens 2010: Multiplicity, why, when, where and how?

Arrangerades i samarbete med FMS den 29 November 2010 på AstraZeneca, Södertälje.

Program
09.30-10.00 Registration and coffee /tea
10.00-10:20 Introduction
10:20-12:00 Yudi Pawitan, ”Multiplicity: statistics in scientific discoveries”
12.00-13.00 Lunch (sponsored by AstraZeneca)
13:00-13:45 Naveed R Butt, ”Counterfeit medicine detection”
13:55-14:45 Tommy Johnsson, ”Statistics and theory of knowledge”
14:45-15.15 Coffee/tea
15:15-16:00 Olivier Guilbaud, ”Alpha recycling in confirmatory clinical trials”
16:10-16:40 Carl-Fredrik Burman, ”Multiplicity in a decision making context”
16:40-17.00 Discussion and Closure


Vårkonferens 2010: Masterutbildningar i statistik och matematisk statistik

Arrangerades den den 25 mars 2010 på Karolinska Institutet.

Program
08.30-08.50 Rolf Larsson, Kort presentation av Cramérsällskapet
08.50-09.10 Tomas Cramér, ”Om Harald Cramér”
09.10-09.30 Jesper Rydén, ”Masterutbildningen i matematisk statistik, Uppsala”
09.30-10.00 Kaffe
10.00-10.20 Xavier de Luna, ”Masterutbildning i matematisk statistik och statistik, ett samarbete i Umeå”
10.20-10.40 Björn Holmquist, ”Masterutbildningen i statistik, Lund”
10.40-11.00 Avslutande diskussion om masterutbildningen
11.00-12.00 Cramérpriset, utdelning och presentation.


Höstkonferens 2009: Miljö- och klimatstatistik

Arrangerades den 22-23 oktober 2009 på Matematisk statistik, Lunds universitet.

Program, torsdagen 22 oktober
13.15-13.20 Inledande ord av Rolf Larsson (ordförande för Cramersällskapet)
13.20-14.05 Anders Grimwall, ”Trender och brytpunkter i Östersjödata”
14.05-14.50 Kerstin Wiklander, ”Statistik på arktisk forskningsstation på Grönland”
14.50-15.30 Fika
15.30-16.15 Georg Lindgren, ”Statistik för klimatförändringar – orsaker? Konsekvenser!”
16.30-17.15 Peter Guttorp, ”Of what use is a statistician in climate modeling?”

18.30- Middag på Godset.

Program, fredagen 23 oktober
09.30-10.00 Fika
10.00-10.45 Markku Rummukainen,”Om klimatfrågan i ljuset av mätdata och klimatmodeller; går de ihop?”
10.45-11.30 Olle Häggström, ”Att bemöta desinformation i klimatfrågan”


Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes