Kallelse till vår- och årsmöte med Cramérsällskapet år 2012

Härmed kallas till Cramérsällskapets vår- och årsmöte torsdag den 22 mars 2012. Mötet äger rum i anslutning till Svenska Statistikfrämjandets årsmöte SLU i Alnarp. Ingen föranmälan krävs.

Program:

13.15
Rolf Larsson: Inledning

13.30
Georg Lindgren: Gränsvärden: Om hur extremvärdesteori utvecklats till en metod att sätta gränser.

David Bolin: Nivåkurvor: Var är risken för överskridande störst?

Björn Holmquist: Jordbruksutveckling i Afrika

15.00
Fika

15.30
Cramérpriset, utdelande och föredrag.

16.30
Årsmötesförhandlingar

Varmt välkomna!
Rolf Larsson
Ordförande

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes