KALLELSE TILL CRAMÈRSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 20 MARS 2014

Härmed kallas till Cramérsällskapets vår- och årsmöte torsdag den 20 mars 2014. Mötet äger rum i anslutning till Svenska Statistikfrämjandets årsmöte i Stockholm, sal Y22, Stockholms universitet, Frescati. Motioner till årsmötet skall skickas senast den 20 februari till föreningens ordförande Ghazi Shukur (ghazi.shukur@lnu.se).

Preliminärt program:

13.00
Inledning

13.15
Lena Zetterqvist: ”Digitala resurser — hjälpmedel att förbättra studenternas lärande?”

14.00
Cramérpriset, utdelande och föredrag.

15.00
Fika

15.30
Årsmötesförhandlingar

Under förmiddagen arrangerar vi även en gemensam aktivitet med Föreningen industriell statistik med fokus på arbetsmarknadens krav och förväntningar på statistikutbildningen nu och i framtiden. Programmet för förmiddagen hittar ni här
http://www.indstat.se/seminarium/semvt2014/progseminariummars2014.pdf

Anmälan görs senast 10 mars till Cramérsällskapets sekreterare Martin Sköld (mskold@math.su.se). Ange om du har för avsikt att deltaga under såväl förmiddagens som eftermiddagens aktiviteter.

Varmt välkomna!
Ghazi Shukur
Ordförande

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes