International Year of Statistics blir World of Statistics

World of Statistics

2013 var det internationella statistikåret och syftade till att sätta statistikämnet i fokus och samla statistikintresserade från hela världen. Cramérsällskapet var en av drygt 2300 deltagande organisationer världen över.

Nu när året är slut har organisationen övergått till att kallas ”World of Statistics”. Du hittar information om fortsättningen på www.worldofstatistics.org

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes