Högskoleverket utvärderar kvalitén på utbildningar i statistik och matematisk statistik med start i höst

Från och med den 1 januari 2011 bedömer Högskoleverket utbildningarnas resultat. I höst påbörjas omgång 4 där ämnena statistik och matematisk statistisk ingår. Utvärderingen av gäller utbildningar på grund- och avancerad nivå, d v s utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, eller masterexamen. Utvärderingsprocessen tar cirka 10-14 månader och utgår ifrån fyra bedömningsunderlag; studenternas självständiga arbeten, lärosätenas självvärderingar, studenternas erfarenheter och enkäter till tidigare studenter (alumner). Studenternas självständiga arbeten och lärosätenas självvärdering ska tillsammans utgöra det huvudsakliga underlaget för det samlade omdömet.

Läs mer på HSVs hemsida http://www.hsv.se/kvalitet/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes