Genomfört: Stochastic and statistical methods in insurance and finance

Den 15 september ägde konferensen Stochastic and statistical methods in insurance and finance rum via Zoom, cirka 35 deltagare. Arrangemanget var uppskattat, och flera av presentationsfilerna finns nu tillgängliga i pdf-format via konferensens sida.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes