Doktors-och licentiatavhandlingar i statistik och matematisk statistik

Cramérsällskapet vill gärna uppmärksamma våra unga forskare i statistik och matematisk statistik genom att informera om nya licentiater och doktorer i våra ämnen här på hemsidan. Meddela oss gärna när disputationer och licentiatseminarium är på gång så fyller vi på listan allt eftersom.

Snart kommer följande disputationer äga rum:

12 juni 2013 Can Tongur Seasonal Adjustment and Dynamic Linear Models, statistik, Stockholms universitet.

10 juni 2013 Feng Li Bayesian Modeling of Conditional Densities, statistik, Stockholms universitet.

8 juni 2013 Zhi Geng Structural Models of Network Contacts Between Actors Governed by Activity and Attraction, statistik, Lunds universitet.

7 juni 2013 Magnus Röding Statistical methods in single particle fluorescense microscopy, matematisk statistik, Chalmers.

Nyligen har följande licentiatseminarium ägt rum:

5 juni 2013 Hannes Malmberg Random Choice over a Continuous Set of Options, matematisk statistik, Stockholms universitet.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes