Cramérsällskapets styrelseledamot invald i The European Regional Committee of the Bernoulli Society (ERC)

Maria Karlsson, Umeå universitet, har valts in som en av åtta nya medlemmar i The European Regional Committee of the Bernoulli Society (ERC), för perioden 2015-2018. Maria Karlsson sitter sedan 2012 i styrelserna för både Svenska statistikfrämjandet och Cramérsällskapet. En av anledningarna till att hon valts in i ERC är hennes engagemang i dessa båda föreningar. Ordförande i ERC, professor Ernst Wit, skriver i Bernoulli News (nr 2, 2014) i samband med att ERC:s nya kommittémedlemmarna presenteras att ” Many of these new members have ties to their national societies, strengthening thereby the ERC as a real platform for Statistics and Probability in Europe”.

Läs mer om Marias tankar kring uppdraget på Umeå universitets hemsida.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes