Cramérpriset till Felix Wahl

Cramérsällskapets styrelse har enhälligt beslutat att, i hård konkurrens bland 6 starka nomineringar, tilldela Felix Wahl, Matematisk statistik vid Stockholms universitet, Cramérpriset för bästa doktorsavhandling med statistiskt/probabilistiskt innehåll 2019. Motiveringen lyder:

Felix Wahl har i sin välskrivna avhandling visat prov på förmåga att såväl utveckla avancerade statistiska metoder som att applicera dem på konkreta frågeställningar inom försäkringsrörelser.

Tom Britton, Cramérsällskapets ordförande

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes