Cramérpriset 2014 till Feng Li.

Feng Li tilldelades 2014 års Cramérpris för sin avhandling ”Bayesian Modeling of Conditional Densities” som försvarades vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet den 10 juni 2013.

Cramérpriset utdelas årligen till en person som har disputerat i statistik eller matematisk statistik under det gångna året. Tidigare pristagare finns här.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes