Årsmöte 2021

Årsmötet äger rum torsdagen den 25 mars kl. 16.00-17.00 och sker via länk i systemet Zoom: 67941356532

Följande dokument finns tillgängliga:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redogörelse

Bokslut

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer


Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes