19 disputationer och 3 licentiatseminarier

Ni glömmer väl inte att titta in på Cramérsällskapets sida med kommande och tidigare disputationer och licentiatseminarier i statistik eller matematisk statistik ibland. Nu i slutet av året är det många avhandlingar som läggs fram vid våra svenska lärosäten. I år kommer totalt 19 doktorsavhandlingar och 3 licentiatuppsatser i statistik/matematisk statistik att ha försvarats.

Vi hoppas att vi inte missat någon och, om så ändå är fallet, att ni meddelar oss detta så att vi kan göra listan komplett.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes